Zbor SČS Radvanje, 19. 9. 2017


Pred začetkom kurilne sezone

Prvi zbor po poletnem predahu je deloval s polno paro. Kot že nekajkrat doslej so zboristi pregledali napredek pri izvajanju projektov participatornega proračuna in ugotovili, da realizacija skoraj leto po tem, ko bi morali biti končani vsi projekti, še vedno ostaja pod 20 % in se tudi nič kaj več ne premika. Ker mariborska občina stoji na mestu, so udeleženci odprli razpravo o lastnih aktivnostih, tokrat o "Storžkovanju", družabnem dogodku, ki bi Radvanjčanke in Radvanjčane povezoval in razveseljeval pozimi in za katerega zboristi upajo, da se bo razvil v lokalno tradicijo. Sklenili so, da bodo poskusili v dogodek vključiti čim več radvanjskih organizacij.

V nadaljevanju zbora so opozorili tudi na okoljske težave v Radvanju. Izpostavil se je problem zaraščenosti določenih predelov z alergeno ambrozijo, zaradi česar bodo izvedli prijave na pristojne inšpekcijske službe. Prav tako pa so zboristi sklenili, da je zdaj primeren čas za aktivnosti za izboljšanje kvalitete zraka, kajti ko enkrat nastopi kurilna sezona se težko kaj spremeni. Problema se bodo lotili na dva načina. En način je z osveščanjem posameznikom z individualnimi kurišči na trdo gorivo, kako pravilno kuriti. Drugi pa je poskušati povečati obseg priključenosti na plinovod v Radvanju, za kar bodo koordinirali aktivnosti s Plinarno, da bi krajanom čim bolj olajšali pridobitev plinskega priključka.

Nazadnje so sklenili, da bo naslednji zbor v torek, 26. 9. 2017.