Zbori SČKS med 16. in 20. januarjem


Vabljeni, da razpravljate o skupnosti

Urnik zborov:


  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 18. 1. 2017, 18:00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 19. 1. 2017, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 19. 1. 2017, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • zbor SČS Koroška vrata >> četrtek, 19. 1. 2017, 18:00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Tudi kadar dobijo odgovor pristojnih, ta ne pove veliko ali vsaj ne odgovori na osnovna vprašanja. Predvsem pa ne ponuja rešitve. To ugotavljajo udeleženci na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) Maribora. Podobno velja za odgovor župana v zvezi z neurejenim dovozom do bivše tovarne Svila, zaradi katerega prizadetim krajanom Pobrežja počasi zmanjkuje potrpljenja. Na tokratnem zboru SČS Pobrežje, ki bo v sredo, bodo zato tudi tokrat večino časa namenili tej temi in predlogom, kako pri pristojnih doseči, da uresničijo obljubljeno, predvsem pa, da zagotovijo šolarjem OŠ Toneta Čufarja varno pot v šolo, bližnjim stanovalcem pa normalno bivanjsko okolje.

Zbor SČS Koroška vrata se sestaja vsak tretji četrtek v mesecu. Sestajajo se v prostorih MČ Koroška vrata na Vrbanski 10. Ta četrtek se bodo dogovorili, koga z mestne uprave bodo povabili na zbor, da dobijo bolj verodostojne informacije in odgovore v zvezi s perečim problemom parkiranja v njihovi četrti na katerega opozarjajo že vsaj desetletje. Kot prvi pa bodo med predlaganimi temami izbrali tiste, ki bi se naj po njihovem mnenju uvrstile na drugi Mestni zbor konec februarja. V četrtek bosta tudi zbora SČS Studenci in Nova vas. Mestni svet je na zadnji seji potrdil projekt ureditve parka ob Pekrskem potoku, zato bodo na zboru v Novi vasi pod drobnogled vzeli ta projekt. Kako doseči spremembo predpisa, ki je povsem neživljenjski, pa bo naslednja tema tega zbora. Lotevajo se je na pobudo stanovalcev, ki so ob enem od vhodov v več stanovanjski štiri nastropnici želeli postaviti panoramsko dvigalo. Ker na isti parceli stoji več stavb, jim predpisi nalagajo, da morajo pridobiti soglasje od vseh 450 lastnikov stanovanj na parceli, kar je, kot pravijo »misija nemogoče«. Udeleženci zbora SČS Studenci se dobijo na Erjavčevi 43, kot vsi ostali, pa zbor začenjajo ob 18.00.