Predstavitev problematike otroških igrišč na Studencih ter ustanovitev delovnih skupin za igrišča in prometno obvoznico

Udeleženci četrtega zbora Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci, ki se je odvijal 18. 4. 2013 v CAAP-u, so se tokrat podrobneje posvetili problematiki pomanjkanja otroških igrišč in igrišč za mladino kot tudi slabi prometni ureditvi v svoji četrti. Na zboru sta se oblikovali dve delovni skupni: za otroška igrišča in igrišča za mladino ter za prometno obvoznico.

Na zboru je bilo poudarjeno pomanjkanje za javnost dostopnih brezplačnih igrišč in igral za otroke kot tudi športnih igrišč na Studencih, saj se najbližja nahajajo v sosednji četrti. Zainteresirani prebivalci so se na to temo že samoorganizirali, a je nastal problem pri iskanju primernih lokacij, ki bi bile v občinski lasti. Izpostavilo se je tudi, da obstaja kar nekaj igrišč pri vrtcih in šolah, ki pa niso odprta za javnost. Sprejel se je sklep, da je treba bolj natančno ugotoviti lokacijske možnosti, prav tako pa vzpostaviti stik z vzgojnimi institucijami in izvedeti, pod kakšnimi pogoji bi njihove kapacitete lahko postale na voljo javnosti. Za dosego tega cilja se je izoblikovala delovna skupina, ki si je zadala, da identificira vsa občinska zemljišča v mestni četrti Studenci.

Prav tako je tekla razprava o težavah z ureditvijo prometa, ki se je osredotočila na pred davnim obljubljeni podaljšek Ceste Proletarskih brigad do Limbuške ceste, ki bi velik del četrti razbremenila prometa z priklopniki. Sklenjeno je bilo, da je treba poizvedeti, v kakšni fazi se ta projekt sedaj nahaja kot tudi vse ostale okoliščine tega projekta, ki bi bile bistvene za odločanje na zboru. V ta namen se je osnovala delovna skupina.

Prisotni na zboru so sklenili, da bosta delovni skupini svoje delo predstavili na naslednjem zboru, na katerem bo ena izmed točk dnevnega reda tudi skupni obhod problematičnih žarišč v četrti.

Udeleženci zbora so se odločili, da se naslednjič srečajo v četrtek, 9. maja, ob 19. uri.