Zbor SČS Pobrežje, 12. 10. 2016


V reševanje problematike družno z mestno četrtjo

V tokratni razpravi so udeleženci na zboru SČS Pobrežje začrtali jasne smernice o tem, kaj želijo z obravnavo izpostavljenih vsebin doseči. Do naslednjega zbora bo potrebno pridobiti še določene informacije, nato pa bodo, skupaj z MČ Pobrežje, ki z zborom že ves ta čas zelo dobro sodeluje, osmisliti pot do rešitev. V pobudo za odlok o javnem redu in miru bodo pridali še zapuščene ali zelo slabo vzdrževane pobreške lokacije in jasno opredelili na prvi pogled morda ne tako jasne razloge, zakaj zapuščene lokacije niso zgolj estetski žulj za okolico, temveč predstavljajo vsaj še sanitarno nevarnost. Med teme za odlok o JRM so uvrstili tudi nični hrup z železnice, ki po laičnih meritvah občutno presega dovoljeno jakost. Razlog udeleženci vidijo predvsem v kompozicijah neprimernih vagonov za prevoz razsutega tovora in avtomobilov, namenjenih v Slovenijo in iz nje. Na ustrezni instituciji bodo zahtevali, da Slovenija postavi jasne standarde za kompozicije, ki se prevažajo pa naših železnicah.

Kako bodo načrtovane dejavnosti na pogorišču mariborske Svile vplivali na življenje na Pobrežju ni samo stvar Marproma. Ta je le eden izmed poslovnih subjektov, ki naseljuje lokacijo včasih uspešnega mariborskega tekstilca. Da bi lahko oblikovali jasne zahteve prebivalk in prebivalcev še preden bi bili znova le postavljeni pred obstoječa dejstva, si je treba zgraditi celotno sliko o vseh dejavnostih, ki se bodo v bivši Svili izvajale, s čimer bomo bližje odgovoru, ki Pobrežane najbolj zaposluje – kako bo rešeno vprašanje dostopnih in izhodnih poti na omenjeno lokacijo. Zunanje igrišče na lokaciji DTV Partizan Pobrežje so pripravljeni z delovno akciji urediti sami in doseči, da je spet na voljo vsem, ki si želijo aktivnega druženja in igre. A so hkrati odločeni, da raziščejo, kako je bilo sploh speljano zavzetje množice rekreativnih objektov v državi s strani Športne unije. Prostori pobreškega partizana so le ena izmed lastnin (?) unije, za katero se unija kot izjemno slab lastnik sploh ne briga, društvu pa onemogoča normalno delovanje. Vse to bo tema tudi naslednjega zbora, 26. oktobra, ko bodo skupaj z mestno četrtjo oblikovani predlogi akcijskih načrtov za posamezna opisana področja.