Vabljeni na zbore V Magdaleno, Radvanje,
Kamnico, Pekre, Center in Ivan Cankar ter Koroška vrata

Participatorni proračun (PP), ki se pilotno izvaja v MČ Radvanje, je v fazi izvedbe izglasovanih predlogov krajanov te mestne četrti. Udeleženci zborov samoorganizirane četrtne skupnosti Radvanje so se dogovorili, kako bodo izvedbo nadzorovali. To so namreč ocenili kot bistveno, da bodo pilotni projekt lahko ocenili kot uspešen in, da bo primerna osnova za širitev na še pet mariborskih četrti in krajevnih skupnosti, načrtovanih za letos. Kljub temu, da se na MOM širitve še niso lotili, so tako v SČS Radvanje, kot v Iniciativi mestni zbor (IMZ), odločeni in prepričani, da se bo pobuda o soodločanju občanov pri porabi dela investicijskih sredstev še letos izvajala v šestih MČ in KS.

Ta teden lahko sodelujete na naslednjih zborih:

  • SČS Radvanje >> torek, 31. 5., ob 19.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 31. 5., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 1. 6., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SKS Pekre >> sreda, 1. 6., ob 18.00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 2. 6., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Koroška vrata >> četrtek, 2. 6., ob 18.00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Z aktivno udeležbo na zborih SČS in SKS so krajani v posameznih četrtih in krajevnih skupnostih že dosegli pomembne premike. Predvsem so postali upoštevanja vreden sogovornik v posameznih občinskih službah in uradih, kjer so spoznali, da jim je dialog s prebivalci, ki najbolje poznajo težave v svojem okolju, lahko v veliko pomoč pri njihovem delu. V SČKS in IMZ si želijo, da bi to spoznalo tudi čim več prebivalcev in se pridružilo aktivnim pri reševanju težav in v premikih na boljše.