Soočenje v Vetrinjskem dvoru, 8.7.2014 on 19.00


KANDIDATI ZA DRŽAVNI ZBOR JUTRI O LOKALNI SAMOUPRAVI

Volitve v Državni zbor pomembno vplivajo na delovanje države za prihodnja štiri leta. Odločitve sprejete v Državnem zboru vplivajo na dogajanje tudi na lokalnem področju, ne le neposredno z odločanjem o investicijah in razvojnih smernicah, temveč tudi, ali predvsem s postavljanjem zakonskih okvirjev, v katerih delujejo organi lokalne samouprave. Le-ti delujejo slabo, na kar že vrsto let opozarjajo različni strokovnjaki in konec koncev potrjujejo tudi dokumenti Vlade RS in priporočila EU.

Zaradi centralizacije odločanja s strani države, prilastitve oblasti s strani županov in političnih strank, se skorajda ne izvaja participacija občanov pri odločanju o lokalnih interesih, ki je zapisana in zahtevana v Evropski listini lokalne samouprave (MELLS). Takšno stanje zahteva spremembe ─ prihodnji Državni zbor mora sprejeti ukrepe, ki bodo to stanje uredili.

Od kandidatov na prihodnjih državnozborskih volitvah želimo izvedeti, kako bodo izboljšali delovanje lokalne samouprave in odpravili zgoraj omenjene težave. Vprašali jih bomo, kako razumejo participacijo občanov v postopkih odločanja in ali bi občane neposredno vključili v odločanje, npr. o vzpostavitvi kulturne infrastrukture v svojih mestni četrtih in krajevnih skupnostih, s čimer bi občutno povečali in uravnotežili kulturni razvoj mesta.

V ta namen vas skupina Odločaj o mestu vabimo na predvolilno soočenje, ki ga prireja skupina Odločaj o mestu, v torek, 8. 7. 2014, ob 19. uri, v večnamenski dvorani Vetrinjskega dvora, Vetrinjska ulica 30, Maribor.

Osrednje teme soočenja bodo: lokalna samouprava, participacija občanov v postopkih odločanja in možnosti (so)odločanja občanov o vzpostavitvi kulturne infrastrukture v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Udeležbo kandidatov na soočenju so do sedaj potrdile naslednje stranke oz. združenja strank: Združena levica, DeSUS, lista Enakopravni Deželani – Naprej Slovenija, Zavezništvo Alenke Bratušek, Nova Slovenija, Stranka Mira Cerarja, Državljanska lista, Pozitivna Slovenija in Verjamem.

Vabljeni!