Zbor SČS Nova vas, 21. 1. 2015


O redu in rednosti redarske službe

Na zboru v Novi vasi se s problematiko prometne varnosti in nepravilnega parkiranja ukvarjajo že skoraj dve leti. Sprva ni bilo nobenih odzivov, sedaj pa udeleženke in udeleženci že opažajo, da se zadeve premikajo in so njihove zahteve slišane in predlogi upoštevani. V lanskem letu, se jim je na zboru pridružil predstavnik Medobčinske redarske službe, ki je obljubil, da bodo problematične točke preučili. Komunikacija je stekla, prebivalci pa so še vedno mnenja, da se redarske službe premalokrat ustavijo v Novi vasi. S strani SČS Nova vas je bil posredovan dopolnjen dopis opremljen s slikovnim materialom, ki nazorno prikazuje in izpostavlja nepravilnosti.

Na 57. zboru so se udeleženke in udeleženci posebej razveselili dejstva, da je ob dovozu do OŠ Leona Štuklja iz Prušnikove po 10ih letih končno ponovno postavljen prometni znak, ki prepoveduje promet v obeh smereh, razen interventnim vozilom in dostavi, na katerega odsotnost so opozarjali že dalj časa. Odstranjene so bile tudi prometne ovire na Stantetovi, tabla za eksperimentalen promet pa še stoji. Informacij ali gre za uradno spreminjanje prometnega režima v obliko, ki je tam veljala prej, ali pa gre za samoiniciativnost okoliških prebivalcev, ni.

Po pogovoru o tem, ali je res naloga prebivalcev, da s prsti pokažejo na nepravilnosti, so se odločili, da na Medobčinsko redarsko službo pošljejo poizvedbo po informacijah javnega značaja. Zanima jih načrt dela mestnega redarstva, prišli so namreč do zaključka, da so mestni redarji plačani za to, da kontrolirajo in sankcionirajo nepravilno parkirane avtomobile, ne pa da jih prebivalci obveščajo o tem.

Govorili so še o aktivnostih delovne skupine za okolje in SSVUJDa. Družno so sklenili, da se SČS Nova vas priključuje akciji »pogrešano drevo« in da podpirajo idejo o mestnem zboru, ki se ga bodo z veseljem udeležili. Aktivnosti v zvezi z opozarjanjem na pravno urejanje statusov funkcionalnih zemljišč še niso končane, prav tako pa je potrebno novega direktorja mestne uprave opozoriti in opomniti na potrebo po odloku o javnem redu in miru.

Naslednji, 58. zbor SČS Nova vas bo v četrtek, 04. 2. 2016 ob 18. uri v dvorani MČ Nova vas.

Udeleženke in udeleženci posebej razveselili dejstva, da je ob dovozu do OŠ Leona Štuklja iz Prušnikove po 10ih letih končno ponovno postavljen prometni znak, ki prepoveduje promet v obeh smereh, razen interventnim vozilom in dostavi, na katerega odsotnost so opozarjali že dalj časa.