Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora v tedni med 21. in 25. novembrom


Vabljeni na zbore SČS Tabor, Pobrežje, Nova vas in Studenci

Razpravo o obnovi Ceste zmage bodo udeleženci zbora samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Tabor nadaljevali to sredo, 23. novembra. Prenova je bila prekinjena, prebivalci ob cesti pa slabo obveščeni o nadaljevanju, zato zahtevajo od MOM in Nigrada dodatne informacije.

Prav tako v sredo bo na zboru SČS Pobrežje tekla beseda o dovozni cesti do nekdanje tovarne Svila, ki jo na MOM obljubljajo že desetletje. Neizpolnjena je ostala obljuba, da se pred izgradnjo nove dovozne poti, v prostorih Svile ne bo dovolila dejavnost, ki bi obremenjevala promet na zdajšnji preozki, pa še šolski poti povrhu. Dovoljenje za selitev te prostore je namreč dobilo špeditersko podjetje in lokalni avtobusni prevoznik Marprom, prebivalci ob dovozni poti pa so siti zgolj obljub. »Mar odgovorni res čakajo na žrtev, da bodo ukrepali?« se sprašujejo.

V četrtek bodo zborovali v SČS Nova vas in v SČS Studenci. Medtem ko se na Studencih temeljiteje lotevajo problema zbiranja in sortiranja odpadkov, ker je po mnenju udeležencev sistem nestimulativen, s premalo nadzora in tudi z estetskega vidika neprimeren, se v Novi vasi lotevajo prometa v soseski. Predvsem znotraj sosesk Nova vas I in II je ta kaotičen in si ga bodo stanovalci brez celovite ureditve, še naprej urejali vsak po svoje. 

Ker se bosta pred zbori sestala Samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) in skupna Mestna delovna skupina (MDS) za promet, ki ju sestavljajo delegati vseh SČS in SKS, se bodo na zborih seznanili tudi z ugotovitvami, do katerih so se delovne skupine dokopale. SSVUJD trenutno zaposlujejo koncesijske pogodbe v MOM, Nigrad in Mariborski vodovod, medtem ko MDS za promet pridobiva informacije o mariborski južni obvoznici, hrupu na Cesti proletarskih brigad in podaljšku te ceste, občinski prometni strategiji ter organizaciji in delu Medobčinskega redarstva.

Urnik zborov za ta tede:

  • zbor SČS Tabor >> sreda, 23. 11. 2016, 18:00, MČ Tabor, Metelkova 63
  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 23. 11. 2016, 18:00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 24. 11. 2016, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 24. 11. 2016, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43