Zbor SČS Tezno, 6. 9. 2018


Pred vrati svojih prostorov

Na tokratni prvi uradni zbor SČS Tezno je prišlo veliko udeležencev - prebivalcev Tezna. Ta pa je na žalost potekal pred stavbo MČ Tezno, saj so si odgovorni na MČ Tezno tik pred zdajci premislili in so umaknili privolitev, da bi zbor potekal v prostorih mestne četrti. Udeleženci so bili nad to potezo ogorčeni, zahtevajo pojasnila. Na koncu zbora so se dogovorili, da pridejo stvari do dna, saj želijo, da bi zbor SČS Tezno v prihodnje potekal v prostorih, ki so prav tmu namenjeni - v MČ Tezno.

Tokratni zbor pa je bil v prvi vrsti namenjen temu, da so se udeleženci seznanili z delovanjem samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČKS) v Mariboru, še bolj pa temu, da udeleženci navedejo najbolj pereče probleme, ki jih opažajo na Teznem. Te saj jih bomo morali občani sami začeti čim prej skupaj reševati - očitno je namreč, da izvoljenim predstavnikom to ne uspeva. Mnogi udeleženci so povedali, da se počutijo kot drugo- ali celo tretjerazredni državljani, saj imajo občutek, da je Tezno postalo eno veliko odlagališče za raznorazne odpadke, medtem ko so mnoga območja povsem degradirana. Udeleženci so poudarili, da si želijo živeti v četrti, ki bo imela urejen promet in ceste, urejene ekološke otoke, urejena in obnovljena otroška igrišča, zdravstveni dom in različne dejavnosti za mladino. Eden od udeležencev je opisal absurd tega, da se morajo mladi s Teznega voziti v Ruše, kjer lahko skejtajo ali pa se vozijo po bmx progi. Nekdo je prav tako izpostavil, kako so v MČ Tezno zavrnili občana, ki je želel z lastnimi sredstvi obnoviti eno od otroških igrišč, na kar je pristala tudi MOM. V MČ Tezno pa so temu nasprotovali z razlogom, da bi se igrišče po 22:00 zaklepalo.

Jasno je, da je tudi na Teznu mnogo težav. Nastopil čas za njihovo reševanje. Naslednji zbor SČS Tezno bo potekal 20. 9. 2018 v prostorih MČ Tezno - ali pa pred njimi.

Povezava do prispevka v časniku Večer.