Zbor SČS Nova vas, 11. 1. 2018


Kmalu stoti zbor, energija pa ne usahne

Drugi teden januarja 2017 so zborovale_i v Novi vasi. Kar se tiče projekta parka ob Pekrskem potoku, glede katerega so se prebivalke_ci uspešno povezale_i s projektno pisarno MOM, ni od decembra nič konkretno novega. Pobuda, pripravljena lani, je bila odposlana, odgovora pa še niso prejele_i. V kontakt so stopile_i tudi z okoliškimi šolami in jih povabile_i k sodelovanju pri načrtovanju parka.

Udeležene_i so razočarane_i nad odgovorom mestne uprave MOM glede dopisa v katerem so novovaščake_i obširno opisale_i problematiko mestnega javnega prometa. S skopim odgovorom, da strokovne službe intenzivno delajo (le) na liniji 18 niso zadovoljne_i, kar bodo odvrnile_i v odgovoru.

Na zboru je bilo izpostavljeno, da bi bilo potrebno denar izključiti iz načrtovanja projektov. Zmeraj se govori, da ni sredstev - po tem takem se ne more pripraviti in realizirati nobena tehnično primerna in visoko strokovna rešitev. Brez vpliva financ naj se načrtujejo projekti in se potem postopoma, skladno z razpoložljivimi sredstvi uresničujejo.

Iniciativa mestni zbor že od novembra lani obeležuje 5. obletnico svojega delovanja, prvi zbor samoorganizirane skupnosti pa je bil prav v Novi vasi. In ker v Novi vasi dosledno beležijo svoja srečanja, se približuje dan, ko se sestanejo stotič in to ravno okoli datuma, ko so se pred petimi leti dobile_i prvič. Na 97. zboru se je tako že odprla tema 100. zbora, ko si udeleženke_ci želijo bolj družabnega srečanja. Dogovorile_i so se, da to ne bo delavni zbor, da bodo skušale_i z vabilom na 100. zbor doseči čim več tistih, ki so bile_i v preteklosti aktivne_i udeleženke_ci SČS Nova vas in moderatorke_je, medije ter krajanke_e četrti, katere sestavljajo tudi četrtne_i svetnice_ki.

Naslednji, še ne 100. zbor bo v četrtek, 25. 1. 2018 ob 18.00 v prostorih MČ Nova vas.