Zbor SČS Nova vas, 9. 6. 2016


Počitnice bodo študiozne

V četrtek, 9. 6. so se v Novi Vasi na samoorganiziranem zboru sestali zadnjič pred zaključnim piknikom in poletno pavzo. Na termin, ko bi zbor moral potekati, je v dvorani mestne četrti namreč proslava, udeleženke in udeleženci pa so sklenili, da perečih tematik ravno nimajo odprtih, zato se bodo čez poletje sestali po potrebi. Na zboru so imenovali članico mestne delavne skupine za promet, ki se je v začetku meseca že sestala in pripravila izhodiščne točke svojega delovanja. Prav tako so ponovno govorili o odloku o javnem redu in miru. Najbolj smiselno se jim zdi, da se z ostalimi SČKS dogovorijo za termin, ko se po vsaj eden iz vsakega zbora dobijo in skupaj pripravijo material, ki ga bodo poslali na občino z zahtevo, da jim pojasnijo če in kateri zakoni opredeljujejo problematične točke javnega videza, reda in mira, kdo jih nadzira in sankcionira. Če bo iz odgovora razvidno, da področja niso ustrezno urejena bodo zahtevali, da občina končno ponovno pripravi odlok, katerega določila bo budno spremljalo mestno redarstvo, saj gre za odlok na mestni ravni, občina sama pripravi določila in tako tudi izvaja nadzor. Beseda je nanesla tudi na protokole, ki opredeljujejo, da morajo vse občinske zadeve it v javno obravnavo in da morajo biti občanke in občani povabljeni k sodelovanju pri urejanju svojega mesta. Gre za evropska določila o sodelovanju občank in občanov pri oblikovanju pravnih aktov, ki jih je Slovenija ratificirala, so obvezujoči, žalostno pa je, da jih nihče ne upošteva. Udeleženke in udeleženci so sklenili, da jih je smiselno predočit odgovornim in opozoriti na to, da svojih del ne opravljajo skladno z evropsko zakonodajo. Po zadnjem zboru pred poletjem so se udeleženke in udeleženci še malce podružili in se dogovorili, da se vidijo na pikniku, kjer bodo srečali tudi udeleženke in udeležence ter moderatorke in moderatorje ostalih zborov.