VABILO

Začnite 2016 na katerem izmed zborov prebivalcev v Mariboru


Udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) v novo leto stopajo z velikimi cilji in pričakovanji. Tri leta je tega, kar je ob ugotovitvi, da se samo z menjavo obrazov na oblasti ne bo spremenilo nič, zrasla ideja, da je potrebno v razpravo in iskanje rešitev za lokalne probleme vključiti ljudi iz tega okolja. In da probleme v svojem okolju lahko identificirajo in poiščejo bistvo in rešitve zanje le prebivalci tega okolja z redno in plodno razpravo.

Februarja bo tretja obletnica prvega  samoorganiziranega zbora SČS Nova vas. Od takrat so se prebivalci Nove vasi zbrali že petinpetdeset krat. Z izjemo julija in avgusta se tri leta redno sestajajo vsakih štirinajst dni. Tako je še v osmih MČ in dveh KS. V Iniciativi mestni zbor (IMZ), kot pobudnici zborov, si želimo, da bi letos zaživeli še v Limbušu, Brezju z Dogošami in Zrkovci, Razvanju, Malečniku in Ruperčah, Bresternici z Gajem in na Teznem. Upamo, da se nam aktivisti, ki bi pomagali organizirati zbore tudi v teh predelih Maribora, čim prej pridružijo. Vsak posameznik, ki čuti potrebo spreminjati stanje v mestu na boljše, je dobrodošel. Sami se že dobra tri leta sestajamo vsak ponedeljek ob 18.00 v prostorih CAAP, v Tkalskem prehodu 4. Ob organizaciji in moderiranju povprečno petih zborov SČS in SKS na teden, intenzivno delamo na uvedbi participatornega proračuna. Lani smo ga pilotno izvedli v MČ Radvanje, letos naj bi se razširil še na pet MČ in KS, za leto 2017 ciljamo na celotno MO Maribor. Ob tem se lotevamo še sprememb Statuta MOM, Zakona o lokalni samoupravi, izhodišč proračuna MOM… Novičke z zborov in prispevke o aktualnih temah objavljamo v novičniku Četrtinka.

Kljub temu, da se nam pri delu aktivno pridružujejo posamezni udeleženci zborov, glav in rok zmanjkuje za širitev samoorganiziranja v vse predele Maribora. Ob tem je pomembno, da interes in željo po spreminjanju in reševanju problemov v svojem okolju izrazijo prebivalci sami. V IMZ  zato vabimo na svoja ponedeljkova srečanja ali pa na katerega od  petih zborov v tem tednu:

  • Torek, 5. 1. 2016, ob 18.00 >> SČS Radvanje, MČ Radvanje, Lackova 43
  • Sreda, 6. 1. 2016, ob 18.00 >> SKS Pekre, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • Sreda, 6. 1. 2016, ob 18.00 >> SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • Četrtek, 7. 1. 2016, ob 18.00 >> SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • Četrtek, 7. 1. 2016, ob 18.00 >> SČS Nova vas, MČ Nova vas, Radvanjska 65

Se vidimo!