VABILO

Oktober začenjamo v Kamnici in Pekrah ter v Novi vasi in na Studencih

Zbori samoorganiziranih skupnosti v Mariboru med 2. in 5. oktobrom 2017


Urnik zborov:

  • zbor SKS Pekre >> sreda, 4. 10. 2017, 18:00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • zbor SKS Kamnica >> sreda, 4. 10. 2017, ob 18:00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 5. 10. 2017, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 5. 10. 2017, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43

Umanjkanje sodelovanja med prebivalci in njihovimi voljenimi predstavniki so na zadnjih zborih izpostavili tako na zboru samoorganizirane krajevne skupnosti (SKS) Pekre kot tudi v Kamnici. Oboji se bodo na zboru sestali to sredo. V neposrednem pogovoru bi lahko, pravijo udeleženci, izmenjali informacije. Odgovorni bi bili iz prve roke obveščeni o tem, kaj moti krajane in kaj si želijo, ne pa da jim morajo to sporočati z dopisi, na katere vedno niti odgovora ne dobijo. Medse zato vabijo člane sveta krajevne skupnosti, pa tudi vse sokrajane, ki iščejo odprt prostor za izmenjavo mnenj, izkušenj in idej za izboljšanje življenja v svoji skupnosti.

Tudi v samoorganiziranih četrtnih skupnostih (SČS) Studenci in Nova vas, kjer se bodo prebivalci na zborih dobili v četrtek, so na ta problem že opozorili. Na Studencih so se krajani uprli pisanju dopisov, saj bi moralo zadostovati, da na MČ pošiljajo zapisnik z vsakega zbora, kjer je zapisano vse, na kar so opozorili.

Zbor SČS Nova vas je že v začetku junija svojim četrtnim svetnikom poslal vprašanje o nadaljevanju postopkov v zvezi z uvajanjem participatornega proračuna, odgovor pa je prispel šele pred

dnevi. Svetniki naj bi o tem razpravljali že na junijski dopisni seji, a so nastal zapisnik potrdili šele na redni seji v septembru, ko so lahko odgovorili krajanom. S tesnejšim sodelovanjem (udeležbo na zboru koga od izvoljenih, na primer)  bi te nepotrebne birokratske poti izostale in vsi skupaj bi bili nedvomno učinkovitejši v svojih prizadevanjih za pozitivne spremembe v četrti. Potrebo po sodelovanju in povezovanju udeleženci zborov SČS Nova vas čutijo tudi pri večini drugih obravnavanih tem, ker so prepričani, da so skupne vsem desetim v Mariboru delujočim SČS in SKS. Nedvomno je izgradnja parka ob Pekrskem potoku vsaj še Radvanjčanom zelo pomembna tema, projekti, kot je na primer plaža na Lentu ali problemi kot je zastarela javna razsvetljava in svetlobno onesnaženje, o čemer se v Mariboru malo razmišlja in še manj ukrepa, so teme, ki zadevajo vse nas.