Zbor SČS Radvanje, 5. 5. 2015


Okolje, promet in participatorni proračun

Udeleženci SČS Radvanje so tokratni zbor odprli s pregledom aktivnosti olepšanja četrti. Z veseljem so ugotavljali, da aktivnosti planirajo po načrtu in se že kažejo rezultati. Poročalo se je o čistilni akciji okoli ribnika in radvanjskega trga, ki se jo je udeležilo 40 krajanov, kar je bilo več kot dovolj za dosego zadanih ciljev. Prav tako se ureja Pot na okope, kjer se angažirajo člani Foruma za socialno podjetništvo ob pomoči in podpori članov zbora.

Utrinek s čitilne akcije TD Radvanje, 25. 4. 2015. Foto: izposoja na http://www.radvanje.org/

Tudi aktivnosti olepševanja ekoloških otokov ne stojijo. Sodelovanje s Snago d.o.o. poteka dobro in udeleženci so na zboru že lahko pogledali osnutke promocijskega materiala za osveščanje prebivalcev, tudi grafike, ki bodo uporabljene za olepšanje zabojnikov so že pripravljene.
Udeleženci pa se niso ukvarjali le z olepševanjem  kraja ampak tudi s prometno varnostjo in tako so se že začele priprave za organizacijo delovne skupine za promet, sestavljene iz predstavnikov večih SČSjev, ki bo preučevala celovito prometno ureditev v Mariboru. Ena izmed prvih nalog, ki se jih bo ta delovna skupina lotila bo umestitev južne obvoznice.
Nazadnje pa so udeleženci spregovorili tudi o nedavnem sprejetju proračuna MOM za leto 2015 in še posebej o umanjkanju umestitve sredstev za izvedbo pilotnega projekta participatornega proračuna v letu 2015. To jih je posebej presenetilo, kajti ravno župan je najbolj glasno razglašal svojo podporo temu mehanizmu, glasovanje na seji pa je pokazalo, da predlogu ni uspelo prav zaradi županove svetniške skupine. To se jim je zdelo nedopustno in so sprejeli sklep, da pripravijo amandma za naknadno umestitev v proračun, ko se bo pripravljal rebalans. Prav tako bodo k podpori pozvali vse ostale SČS in SKS-je in bodo za ta namen spisali poziv.