Poročilo delovne skupine za ureditev mestnega jedra v okviru SČS Center Ivan Cankar


Gosposko še vedno urejamo

Akcijo urejanja izložb na Gosposki je 18. marca z drugim krogom aktivnosti nadaljevala delovna skupina za ureditev mestnega jedra v okviru SČS Center Ivan Cankar. Začelo se je s čiščenjem prostorov in izložb na Gosposki 7, 11 in 29. Akcijo je izvedla Delovna skupina, v sodelovanju s ostalimi člani SČS Center in Ivan Cankar. Izložbene površine je bilo potrebno temeljito očistiti in odstraniti vse reklamne nalepke nekdanjih najemnikov. Izložbe so nato prevzele naslednje inštitucije, poslovni subjekti in posamezniki za promocijo svojih dejavnosti ali izdelkov:

  • Gosposka 7 – trgovina Gion
  • Gosposka 11 – Fotografije fotografinje Maje Šivec, članice Foto kluba Maribor;
  • Gosposka 29 – Univerzitetna knjižnica z oblekami iz papirja Renate Močnik; Salon uporabnih umetnosti s knjižnimi stebri Polone Poklukar; Likovna šola Art Didakta;
  • Gosposka 11, 18 in 29 – Mladinski kulturni center kot organizator 17. Slovenskih dnevov knjig, s plakatno objavo dogodka in programske vsebine in z ulično intervencija »Pesem v izložbi« Glazerjevega nagrajenca Roka Vilčnika;

Celotno poročilo o aktivnostih si lahko preberete tukaj.