VABILO

Odprti prostori za razpravo ta teden na
Pobrežju, na Taboru, v Novi vasi in na Studencih

Še dober mesec je do takrat, ko si tudi aktivni udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) privoščijo poletni oddih, tem in problemov, ki so nujno potrebne razmisleka in odziva pa kar ne zmanjka. Vsaj skupne, mestne, delovne skupine (MDS) si zato premora najverjetneje ne bodo mogle privoščiti. V prvi vrsti samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), ki pomeni civilni nadzor nad delom javnih podjetij v Mestni občini Maribor (MOM). Na tretjem mestnem zboru vseh SČS in SKS pretekli teden so se zavezali, da bodo za Snago pripravili nabor vprašanj, ki so bila v zvezi z ravnanjem z odpadki in nameravano izgradnjo sortirnice odpadkov v razpravi na zboru izpostavljena. Poleg tega se bodo morali lotiti gradiva za napovedano ustanovitev občinskega koncerna javnih podjetij, ki ji je tudi mestni svet prižgal zeleno luč.

Niso pa svetniki še našli časa za obravnavo predloga sprememb poslovnika mestnega sveta, ki ga je že pred dvema letoma nanje naslovila MDS za lokalno samoupravo, nanaša pa se na postopke sprejemanja občinskega proračuna, ki sedaj ne omogočajo nikakršne javne razprave.

MDS za drevesa se bo ta teden sestala z odgovornimi na Uradu za komunalo, promet in prostor, da bi skupaj zastavili načine in akcije, ki bi vsaj zaustavili trend manjšanja drevesnega fonda v MOM.

Sicer pa se bodo ta teden zgodili:

  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 24. 5. 2017, 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Tabor >> sreda, 24. 5. 2017, 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 25. 5. 2017, 18.00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 25. 5. 2017, 18.00, MČ Studenci, Erjavčeva 43

Zbori predstavljajo odprt prostor za vse prebivalce. V strpni razpravi lahko vsakdo opozori na problem in pripomore k njegovi rešitvi. Ljudje, ki živijo s problemi, o njih zagotovo razmišljajo in iščejo rešitve. In več kot je teh razmislekov in predlogov, večja je možnost, da bo skupna rešitev dobra in sprejemljiva za vse. Na zborih SČS in SKS se vse odločitve sprejemajo s konsenzom, se pravi, da so sprejete šele tedaj, ko jim nihče od prisotnih ne nasprotuje. Vabljeni.