Zbor SČS Nova vas, 17.4.2014


Potrebno je urediti okolico

Borba med našimi in njihovimi interesi se nadaljuje. Občani, še naprej vztrajamo, da se nam omogoči vpogled v pogodbo med Plinarno Maribor in javnim podjetjem Energetika. Na odločbo javnega podjetja Energetika, ki nam ne želi razkriti podrobnosti oderuškega pakta, smo se pritožili.

Prav tako smo se seznanili z okoljskim poročilom naše mestne četrti in ugotovili, da ga je potrebno aktualizirati. Za urejanje okolice so odgovorna javna podjetja, ki so z nekaterimi deli že pričela, večina pa jih še vedno zaman čaka, in to že leta. Ker se naš javni servis ne zmeni za naše probleme in se očitno odziva zgolj na pritisk občanov, smo sprejeli sklep o formiranju delovne skupine za okolje. Močno okrepljena delovna skupina za okolje, bo na naslednjem zboru predstavila aktualizirano in realno podobo okolja v katerem živimo.

V želji, da bi vedeli na katero javno službo se lahko obrnemo, kadar potrebujemo kakšno javno storitev, bomo zahtevali od predstavnikov MČ Nova vas in upraviteljev blokov, da nam kontaktne številke javnih služb namesti na vse oglasne deske blokov in na vse informativne table MČ Nova vas.

Seznanili smo se tudi z iniciativo za uvedbo participatornega proračuna, katere pobuda je, da bi občani lahko v bodoče soupravljali in soodločali pri investicijah v svojih mestnih četrteh in širšem delu mesta. Za uresničitev te pobude potrebuje skupina našo pisno podporo. Več o tem najdete na: www.odlocajomestu.si.

Naslednji zbor bo v četrtek, 15.05.2014 ob 18.00 uri v prostorih MČ Nova vas, Radvanjska cesta 65.