Vabljeni na prvi cikel oktobrskih zborov samoorganiziranih skupnosti

Ta teden se bodo na rednih zborih zbrali v SKS Pekre, SČS Nova vas in SČS Studenci. V četrtek bo tudi tretji zbor SČS Tezno, ki pa se prične ob 17.00. Žal tudi tokrat ne bodo zborovali v domu mestne četrti, ampak spet na zelenici za njim. Člani sveta MČ Tezno namreč na korespondenčni seji (redne letos še niso uspeli izvesti) niso odobrili, da bi sokrajani in sokrajanke uporabljali te skupnostne prostore za srečevanje in debato o Teznem. Čemu so potemtakem namenjeni prostori MČ in KS in kako se odzvati na nesprejemljivo odločitev voljenih predstavnikov, bo zagotovo tema zbora. 

Urnik:

  • zbor SKS Pekre: sreda, 3. 10. 2018, ob 18.00, v KS Pekre, Bezjakova
  • zbor SČS Tezno: četrtek, 4. 10. 2018, ob. 17.00, MČ Tezno, Panonska 12
  • zbor SČS Nova vas: četrtek, 4. 10. 2018, ob 18.00, v MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci: četrtek, 4. 10. 2018, 18.00, MČ Studenci, Erjavčeva 43

 

Skupaj za skupno: ljudske zahteve kontra predvolilnim obljubam

S prihodnjim ponedeljkom, 8. oktobra, začenjajo samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČS in SKS) ter Iniciativa mestni zbor (IMZ) cikel štirih delavnic pod naslovom Skupaj za skupno: ljudske zahteve kontra predvolilnim obljubam. Na delavnicah bodo vnovič prečesali vsebine, ki so se v dobrih petih letih aktivnega dela zborov redno pojavljale na dnevnih redih razprav. Iz koša obravnavanih problemov bodo izluščili predloge in zahteve aktivnih prebivalk in prebivalcev MO Maribor na vsebinskih področjih lokalne samouprave, javne uprave in proračuna, pa okolja, prostora in ravnanja z odpadki ter na področjih javne infrastrukture, prometa in delovanja javnih podjetij. Do tako izoblikovanih zahtev se bodo nato morali opredeliti posameznice in posamezniki, ki nameravajo v naslednjem mandatu zasesti županski stol.

Delavnice se bodo štiri zaporedne ponedeljke vršile v Vetrinjskem dvoru, začenjale pa se bodo ob 18.30. Najprej, v ponedeljek, 8. oktobra, se bodo udeleženi ob pomoči Francija Štelcerja lotili proračuna ter postopkov v zvezi s pripravo in sprejemanjem le tega, z Maticem Primcem bodo previharili lokalno samoupravo in oblikovali zahteve po spremembi občinskih aktov, ki jo uokvirjajo, poseben poudarek pa bo namenjen komunikaciji z občani, tako s strani javne uprave kot s strani organov, ki jih tvorijo voljeni predstavniki.

Vabljeni, da se pridružite na delavnicah kot tudi na zborih SČS in SKS pred tem, kjer bodo ob temah, ki jih predlagajo udeleženke in udeleženci, predelali tudi pripravljeno gradivo za delavnice.