Najava zborov SČKS od 28. 3. do 1. 4. 2016

Zbori samoorganiziranih četrtnih skupnosti (SČS) se že dobro leto trudijo, da bi Umetnostna galerija Maribor dobila primerne prostore v stavbi nekdanje SDK. Ker je bil ob vladnem obisku v Mariboru izražen namen, da se v te prostore naseli dispečerski zdravstveni center, so udeleženci zadnjega zbora SČS Center in Ivan Cankar  ostalim SČS in SKS v obravnavo, potrditev ali zavrnitev poslali dopis, naslovljen na Ministrstvo za kulturo. V njem izražajo razočaranje, ker se kljub poprejšnjim dogovorom, rešitev problema UGM spet odmika. Vsekakor zelo podpirajo odprtje dispečerskega zdravstvenega  centra, menijo pa, da je zanj v Mariboru dovolj drugih primernih prostorov, tudi v državni lasti (npr bivši Center za socialno delo na Dvorakovi). Trg Leona Štuklja bi, če želimo, da postane osrednji mariborski trg, morali napolniti z vsebinami, ki bi tja privabljale obiskovalce. In to so predvsem kulturne vsebine.

V razpravah se najbrž ne bodo mogli izogniti niti tožbi, ki jo je proti koordinatorju SSVUJD (samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ) sprožil Mariborski vodovod. Pretekli teden je bila na sodišču prva obravnava.

Pred vrati pa je tudi akcija, ki jo pripravljajo v štirih SČS in s katero želijo opozoriti na mačehovski odnos do drevesnih nasadov v Mariboru.

Zbori ta teden:
Sreda, 30. 3., ob 18.00 >> SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
Četrtek, 31. 3., ob 18.00 >> SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43
Četrtek, 31. 3., ob 18.00 >>  SČS Nova vas, MČ Nova vas, Radvanjska 65

Vabljeni!