Zbor SČS Pobrežje, 3. 2. 2016


V barvah prometa

Prometna problematika je bila ponovno predmet razprave udeležencev zbora SČS Pobrežje. Še vedno so enakega mnenja o delu obvoznice, ki seka Maribor med Teznim in Meljem in se je tisti Mariborčani, ki nimajo potrebe za nakup letne vinjete raje izogibajo. S tem obvoznica izgublja pomen vsaj v smislu razbremenitve prometa v njej bližnjih soseskah. V pozivu za spremembe, ki ga bodo ponovno naslovili na DARS in Ministrstvo za infrastrukturo, bodo spet izpostavili predvsem neenakopraven položaj voznikov osebnih vozil pred transportnimi vozili – eni brez vinjete ne morejo niti na drugo stran mesta, med tem ko drugi lahko brezplačno uporabljajo avtocestne poti od Pesnice do Slovenske Bistrice, če se osredotočimo zgolj na to destinacijo.

Udeleženci so v zvezi zagotavljanjem varnosti v cestnem prometu opazili na Pobrežju še par pomanjkljivosti, o katerih bodo, tako kot doslej, prav tako obvestili pristojne.

Nekaj časa so na Pobrežju spet posvetili participatornemu proračunu in tudi oni izrazili zaskrbljenost, da se je po končanem izboru projektov v Radvanju, prav v času, ko je treba ustrezno umestiti izbrane projekte v mestni proračun in s tem potrditi voljo, izkazano v Radvanju, celotna zasedba, pristojna za PP, zavila v molk.

Udeleženci so se seznanili z načrti za nadaljnje aktivnosti, ki so jih pripravili v Samoorganiziranem svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin in jih tudi podprli.

Naslednjič se srečajo na zboru spet čez 14 dni, v sredo, 17. februarja ob 18.00.