Zbor SČS Studenci, 8. 3. 2018


Razvajeni_e lastniki_ce avtomobilov

Kot na mnogi mariborskih ulicah, tudi na Korbunovi ulici v Studencih ključen problem predstavljajo tiste_i, ki svoja vozila namesto na svojih parcelah, parkirajo kar na ulicah. In to na delu, ki je označen kot hodnik za peške_ce. Tako ovirajo varno peš hojo, hkrati pa v ulici po kateri vozita dve avtobusni liniji, v nevarnost spravljajo tudi avtomobile in kolesarke_je vključene v promet. Vse skupaj je veliko huje, kadar zapade sneg in se po ulici prevaža še plug. Ta zaradi parkiranih avtomobilov na hodniku za peške_ce nima druge izbire, kakor sneg potiskati na drugo stran ulic. S tem onemogoča izhod stanovalk_cev iz svojih hiš, posledice pa nosijo tudi ograje, ki se ukrivljajo pod težo snega. Tako so se na tokratnem zboru SČS Studenci odločile_i napisati poziv Medobčinskemu inšpektoratu in redarski službi, da naj bolj redno opravljajo nadzor na Korbunovi ulici.