Zbor SKS Kamnica, 25. 1. 2107


Skrb za zelene površine in ravnanje z odpadki

Na tokratnem zboru samoorganizirane krajevne skupnosti Kamnica je bilo v ospredju izbiranje tem za mestni zbor, ki so jih predlagali samoorganizirani zbori in krajevne skupnosti. Udeležencem so se zdele vse teme pomembne, saj je treba v Mariboru še marsikaj postoriti, na koncu sta bili izbrani temi Skrb za zelene površine ter Ravnanje z odpadki. Prav tako je bilo na zboru sprejeto, da ni nobenih ovir, da mestni zbor ne bi mogel potekati na pustni torek. Z Urada za promet, komunalo in prostor zbor še ni prejel nobenega odgovora glede dopisa v zvezi s plazom v Vinergrabi., ki je bil na urad poslan 15. 12. 2016. So pa pristojni na občini posredovali jasnejše podatke v zvezi s terminskim planom aglomeracije glede kanalizacije.

Naslednji zbor bo potekal v sredo 8. 2. 2017.