Zbor SČS Pobrežje, 10.10.2014


Promet in kurilna sezona

Zbor je bil tokrat zelo slabo obiskan. Pregledali smo realizacijo sklepov. ponovno je bil izpostavljen prometni nered na Zemljičevi ulici. Ker se bliža kurilna sezona postaja tematika kotlovnic, zlasti na ulici Veljka Vlahoviča (1.100 uporabnikov) ponovno aktualna. Pri delu te SČS manjka aktivno jedro, ki ga sestavljajo prebivalci samoorganizirane četrtne skupnosti sami.

Naslednji zbor: 24.10.2014, 18.00, MČ Pobrežje