Najava


Zbori Samoorganiziranih četrtnih in karjevnih skupnosti
od 20. do 25. aprila

Zbori  samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti SČS in SKS bodo v tem tednu v znaku delovnih akcij. Zbor SČS Tabor se bo, če bo vreme dopuščalo, zgodil kar v Betnavskem gozdu, po končani akciji čiščenja ob Dnevu zemlje. Na drugih bodo dorekli podrobnosti o prihajajočih aktivnostih v okolju. Seveda pa se ne bodo mogli izogniti tudi drugim temam, ki jih zaposlujejo zadnje čase. Ena takih je neodzivnost vodilnih na občini in v javnih podjetjih, konkretno Mariborskega vodovoda, ki so jim preko samo organiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin zastavili več vprašanj o poslovanju tega javnega podjetja. Razen nadzornega odbora občine in odbora za komunalo pri MS (ki se je izrekel za nepristojnega), se ni odzval nihče od naslovnikov.

V prihodnjih dneh se jim pridružite:

v sredo, 22. 4., ob 18.00
- SČS Kamnica, Kulturni dom Kamnica, Vrbanska 97
- SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 22
- SČS Tabor, MČ Tabor, Metelkova 63 ali ob lepem vremenu v Betnavskem gozdu

četrtek, 23. 4., ob 18.00
- SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43
- SČS Magdalena, Infopeka, Ob železnici 16

DELOVNE AKCIJE:
- Čistilna akcija Betnavskega gozda bo v sredo, 22. 4. 2015 od 14.00 naprej >> plakat z navodili
- Čistilna akcija Stržunskega gozda bo v soboto, 25. 4. 2015 od 10.00 naprej >> plakat z navodili