Zbor SČS Pobrežje, 10. 5. 2017


Pločevinasta gneča na Ulici bratov Greifov

Tokratnega zbora SČS Pobrežje se je udeležilo kar nekaj novih udeležencev, saj jih je zanimala problematika parkiranja na Ulici bratov Greifov. Ta tema je bila odprta že na prejšnjem zboru. Po mnenju udeležencev potrebuje ulica več parkirišč, saj so bila stanovanjska naselja grajena pred 30 in več leti, takrat pa niso planirali z vizijo občutnega povečanja števila avtomobilov. Na dan je prišlo več predlogov - od tega, da bi ulico spremenili v enosmerno in ob strani uredili parkirišča, pa do gradnje celo garažne hiše. Udeleženci so na koncu konsenzualno odločili, da poskusijo urediti dodatna parkirišča z minimalnim posegom v nekaj funkcionalnih zelenic, zato bo udeleženec najprej vstopil v kontakt z upraviteljem v naselju, mu predstavil problematiko in predlog rešitve, o vsem skupaj pa poročal na naslednjem zboru.

Mestna delovna skupina je še poročala o rednem sestanku na uradu za komunalo, vendar pa tokrat problemi MČ Pobrežje niso bili v ospredju. Z občine sporočajo to, da se pri malečniškem mostu načrtuje tudi označitev kolesarske steze, boj za ukinitev vinjet na hitri cesti, tudi čez Pobrežje, pa nadaljuje delovna skupina na občini, pod vodstvom podžupana Luketiča. Eden od udeležencev je še izpostavil vse gostejši promet na križišču Zagrebške, Nasipne in Belokranjske ulice, kjer bi bilo treba ukrepati.

Na koncu je udeleženec še na kratko predstavil, kako je bilo na urbanem sprehodu po Pobrežju, ki ga je organizirala prostovoljska skupina Stopinje mesta. Obisk je bil izjemno kvaliteten in zanimiv, udeležilo pa se ga je veliko ljudi, ki upajo, da se bodo taki dogodki še odvijali.