VABILO


Najava zborov SČS in SKS od 7. do 11. septembra 2015

V tem tednu se bodo na zborih Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) zbrali in nadaljevali med poletjem prekinjene aktivnosti. To bo:

v torek, 8. 9., ob 18.00

  • SČS Radvanje, v MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena, MISC Infopeka, Ob železnici 16

v sredo, 9. 9., ob 18.00

  • SKS Kamnica, v Domu kulture Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Tabor, MČ Tabor, Metelkova 63

v četrtek, 10. 9., ob 18.00

  • SČS Center in Ivan Cankar, v Prostorih ZPM, Razlagova 16

V Radvanju bodo to jesen vse sile usmerili v izvedbo pilotnega projekta participatornega proračuna, za katerega je bila izbrana njihova mestna četrt. Da bo projekt uspel, bo zelo pomembno sodelovanje SČS in MČ pri obveščanju, izobraževanju in aktivacija čim večjega števila sokrajanov.

Po vseh SČS in SKS so se lotevali problemov v svojem okolju. Nekatere so rešili, izpeljali posamezne akcije, veliko je ostalo še nedokončanega in bodo zato delo na njih nadaljevali. V  Magdaleni je v pripravi oživitev zapuščenega gradbišča, v Kamnici bodo poizkušali dobiti odgovore na pereča komunalna vprašanja. V SČS Tabor, kjer so uspešno izvedli akcijo čiščenja Betnavskega gozda, se pogovarjajo, da bi jo ponovijli. Združeni SČS Center in Ivan Cankar se trudita z urejanjem mestnega parka, Treh ribnikov in poti na Piramido, neutrudno pa oživljajo Gosposko z urejanjem izložb praznih lokalov na njej.

Nabor problemov, ki so se jih lotili, je preobširen, da bi se jih dalo vse predstaviti. Vedno znova se pojavijo novi, k sreči pa se z novimi udeleženci povečuje tudi nabor rešitev zanje. Zelo pomembno zato je, da se jim s svojimi izkušnjami, znanjem, pogledi in razmišljanji pridruži čim več prebivalcev, ki jim ni vseeno, v kakšnem mestu živijo.