Zbor SČS Radvanje, 16. 1. 2018


Osemnajstica. In volitve.
 
Na tokratnem zboru SČS Radvanje so udeleženci spregovorili o problemu Užiške ulice, novega participatornega proračuna, prostorov MČ in avtobusne linije št. 18. Prav tako so nekaj besed namenili volitvam, ki bodo potekale letos.
Zbora se je udeležilo nekaj stanovalcev Užiške ulice, ki s ceste nimajo dostopa do svojih parcel, saj je eden od tamkajšnjih stanovalcev na mestu, kjer bi morala biti cesta, zgradil garažo. Trenutno je stanje takšno, da bi si morali stanovalci pridobiti služnost, za kar bi morali občini plačevati odškodnino. To seveda ni pošteno, saj imajo ostali normalno zagotovljen dostop. Občina cesto sicer ima vrisano v urbanistični načrt, ampak ni jasno, kdaj jo misli izgraditi. Trdijo, da trenutno ni denarja, lastniki pa ne želijo v nedogled čakati. Ta problem bodo na sestanku pristojnim uradom naslovili tudi člani Mestne delovne skupine za promet.
Glede novega PP so udeleženci ugotovili, da gre za nekakšen predvolilni golaž. Nikjer namreč niso predvidena sredstva, ki bi bila namenjena za izvedbo predlaganih projektov, prav tako ni jasno, kdo in po kakšnem ključu bi izbral predlagane projekte za izvedbo in katere bodo zavrgli. Ne gre za nikakršen participatorni proračun, ampak bolj za občinsko anketo, kjer bodo občani napravili seznam svojih želja.
Stavba MČ je s 37 kvadrati premajhna za izvajanje aktivnosti v četrti. Udeleženec je že skoraj dokončal elaborat za pridobitev novih prostorov. Obstaja več opcij, najboljša se zdijo prostori stare trgovine.
Po spremembi trase avtobusne linije št. 18, so prebivalci zgornjega dela Radvanja in Peker odrezani od mesta. Skoraj uro traja do mesta. Poteza je še posebej prizadela starejše prebivalce, katerim je javni prevoz edina možnost za pot v mesto. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se pri spremembi trase ni upošteval Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevozi, kjer je zapisano, da morata spremembo katerekoli avtobusne linije potrditi svet mestne četrti in še mestni svet, kar tukaj ni bilo upoštevano. Udeleženci si trenutno prizadevajo za sprejetje kompromisa: osemnajstica naj polovično vozi po stari trasi, ki ustreza starejšim in polovično po novi, za potrebe šolarjev. Tako bi bil volk sit in koza cela.
 
Naslednji zbor: torek, 30. 1. 2018, 18.00, MČ Radvanje na Lackovi 43
Udeleženi so načeli tudi temo volitev. Nekateri si želijo za volitve ustanoviti listo. Moderator zbora jim razloži, da IMZ ne podpira strank in da ni zaželeno, da se na zborih SČKS ustanavlja liste ipd. To se naj počne izven zbora, zbor pa naj ostane odprt prostor za vse, ne le za podpornike določene politične opcije ali liste. Namen zborov je ravno v tem, da na njih prihajajo ljudje različnih pogledov in prepričanj, ljudje, ki se med sabo ne strinjajo - zbor pa je nevtralen prostor, kjer lahko izmenjajo mnenja in najdejo skupen jezik in skupaj rešujejo probleme svoje lokalne skupnosti.Osemnajstica. In volitve.
 
Na tokratnem zboru SČS Radvanje so udeleženci spregovorili o problemu Užiške ulice, novega participatornega proračuna, prostorov MČ in avtobusne linije št. 18. Prav tako so nekaj besed namenili volitvam, ki bodo potekale letos.
Zbora se je udeležilo nekaj stanovalcev Užiške ulice, ki s ceste nimajo dostopa do svojih parcel, saj je eden od tamkajšnjih stanovalcev na mestu, kjer bi morala biti cesta, zgradil garažo. Trenutno je stanje takšno, da bi si morali stanovalci pridobiti služnost, za kar bi morali občini plačevati odškodnino. To seveda ni pošteno, saj imajo ostali normalno zagotovljen dostop. Občina cesto sicer ima vrisano v urbanistični načrt, ampak ni jasno, kdaj jo misli izgraditi. Trdijo, da trenutno ni denarja, lastniki pa ne želijo v nedogled čakati. Ta problem bodo na sestanku pristojnim uradom naslovili tudi člani Mestne delovne skupine za promet.
Glede novega PP so udeleženci ugotovili, da gre za nekakšen predvolilni golaž. Nikjer namreč niso predvidena sredstva, ki bi bila namenjena za izvedbo predlaganih projektov, prav tako ni jasno, kdo in po kakšnem ključu bi izbral predlagane projekte za izvedbo in katere bodo zavrgli. Ne gre za nikakršen participatorni proračun, ampak bolj za občinsko anketo, kjer bodo občani napravili seznam svojih želja.
Stavba MČ je s 37 kvadrati premajhna za izvajanje aktivnosti v četrti. Udeleženec je že skoraj dokončal elaborat za pridobitev novih prostorov. Obstaja več opcij, najboljša se zdijo prostori stare trgovine.
Po spremembi trase avtobusne linije št. 18, so prebivalci zgornjega dela Radvanja in Peker odrezani od mesta. Skoraj uro traja do mesta. Poteza je še posebej prizadela starejše prebivalce, katerim je javni prevoz edina možnost za pot v mesto. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se pri spremembi trase ni upošteval Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevozi, kjer je zapisano, da morata spremembo katerekoli avtobusne linije potrditi svet mestne četrti in še mestni svet, kar tukaj ni bilo upoštevano. Udeleženci si trenutno prizadevajo za sprejetje kompromisa: osemnajstica naj polovično vozi po stari trasi, ki ustreza starejšim in polovično po novi, za potrebe šolarjev. Tako bi bil volk sit in koza cela.
Udeleženi so načeli tudi temo volitev. Nekateri si želijo za volitve ustanoviti listo. Moderator zbora jim razloži, da IMZ ne podpira strank in da ni zaželeno, da se na zborih SČKS ustanavlja liste ipd. To se naj počne izven zbora, zbor pa naj ostane odprt prostor za vse, ne le za podpornike določene politične opcije ali liste. Namen zborov je ravno v tem, da na njih prihajajo ljudje različnih pogledov in prepričanj, ljudje, ki se med sabo ne strinjajo - zbor pa je nevtralen prostor, kjer lahko izmenjajo mnenja in najdejo skupen jezik in skupaj rešujejo probleme svoje lokalne skupnosti.