Zbor SČS Magdalena, 13. 6. 2017


Ko se MOM občank_ov izogiba ...

Zbor SČS Magdalena se je tokrat najdlje zadržal ob problematiki sečnje dreves v Mariboru, zlasti na Cesti zmage in ob poročilu z zbora stanovalk_cev Železničarske kolonije. Predstavnica SČS Magdalena v mestni delovni skupini za drevesa je poročala o zadnjih aktivnostih in opozorila na problematiko sečnje drevoreda na Cesti zmage v mestni četrti Tabor. Ker MOM in MČ prebivalke_ce nista obveščala o nameravnih načrtih obnove ceste in zamenjave kanalizacije, ki pa, tako sta se MOM in MČ samovoljno odločili, vsebuje tudi posek lipovega drevoreda, so se prebivalke_ci te ulice ob podpori SČS Tabor uprle_i. Zahtevajo trasparentno postopanje, ki naj vključuje tudi tiste ljudi, ki se jih omenjeni posegi najbolj tičejo. SČS Magdalena je izpostavila dejstvo, da se MOM in nekatere MČ in KS obnašajo vedno bolj samovoljno in nedemokratično ter da namerno izpuščajo civilno družbo iz dialoga.

V nadaljevanju se je zbor dotaknil zapletov s funkcionalnimi zemljišči v Železničarski koloniji in minulega zbora etažnih lastnic_kov. Tudi tega, se kljub vabilom, ni udeležil_a niti en_a predstavnica_k MOM. Žalostno je tudi, da stanovalke_ci tega spomeniško zaščitenega predela, ne prepoznajo njegovega pomena za mesto in lepote.

Zbor je debatiral tudi o vprašanjih za kviz, ki bo osrednja točka piknika SČKS in IMZ. Tega se zelo veselijo.

Naslednji, pred počitnicami zadnji zbor SČS Magdalena bo v torek, 27. 6. 2017, ob 18h.