Zbor SČS Radvanje, 8. 9. 2015


Več besede pri zadevah, ki se tičejo Radvanja

Po poletnem premoru se je zbor SČS Radvanje energetično lotil tako starih kot novih tem. V ospredju je bil projekt participatornega proračuna, ki se bo izvajal v MČ Radvanje. Eden izmed predlagateljev je na zboru pojasnil, da gre pri participatornem proračunu za mehanizem soodločanja občanov pri tem, kako naj se porabijo občinska sredstva. V sklopu participatornega proračuna bodo tako lahko občani iz MČ Radvanje predlagali investicije ali projekte, za katere menijo, da bi jih bilo potrebno v kraju opraviti, kasneje pa bi tudi z glasovanjem določili kateri so bolj prioritetni in kateri manj. Občina Maribor bi bila potem dolžna izkazano voljo občanov upoštevati pri pripravi proračuna za 2016.

Poleg participatornega proračuna pa so se udeleženci dotaknili tudi drugih tem, naprimer dejstva, da MČ Radvanje že mesece nima svojega tajnika, kar onemogoča učinkovito delovanje organa. Spregovorili so tudi o delovanju Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD). Udeleženec zbora, ki deluje v tem telesu je pojasnil, da so čez poletje ugotovili, da je Snaga nezakonito povišala cene komunalnih storitev in so jo prijavili tržni inšpekciji, ki je pričela s preiskavo. Nazadnje so se pogovorili tudi o statusu MČ Radvanje kot turističnemu delu mesta in izpostavili, da se v kraj za ta namen zelo malo vlaga, nepovezani so ponudniki turističnih storitev, krajanov pa nikoli nihče ne vpraša za mnenje. Tej temi so se odločili nameniti več pozornosti, zato nameravajo na prihodnji zbor povabiti direktorico Zavoda za turizem Maribor - Pohorje.