Zbor SKS Pekre, 5. 10. 2016


Komunala

Zbor v Pekrah se je tudi tokrat posvetil nekaterim resnim, zelo konkretnim težavam, ki pestijo to krajevno skupnost. Nadaljevali so z raziskovanjem dokumentacije v zvezi z nasipom, za katerega sumijo, da je nastal na črno. Pozdravili so novico, da bi naj bil predlog izgradnje krožišča na Lackovi cesti umeščen na eno od sej mestnega sveta v prihodnjem letu. Vendar pa bi si želeli, da uradniki o razvoju tega projekta obveščajo krajane in da bi mestni svet obravnaval natančno izdelan načrt, ne pa le nekakšen osnutek. Veliko časa so krajani namenili tudi razpravi o komunali in delu javnih služb. Sokrajane bodo pozvali, da se jim pri razmisleku o posebej kritičnih točkah v Pekrah pridružijo na naslednjem zboru, ki bo 9. novembra ob 18h v prostorih KS Pekre.