Zbor SČS Nova vas, 21. 9. 2017


Le s proaktivnim delovanjem prebivalcev lahko dosežemo,
da se bodo naša mnenja upoštevala

Udeleženci 90. zbora SČS Nova vas so si bili enotni, da ob vodstvu, kakršnega imamo, ne smemo nobenega postopka prepustiti odločevalcem. Pravočasno in aktivno se moramo vključiti, da se nam Ceste zmage ne bodo mogle več dogajati. Prav zato so že zdaj, ko ni še niti celotne idejne zasnove, ustanovili delovno skupino za Pekrski potok, ki bo spremljala projekt izgradnje parka ob Pekrskem potoku. Za začetek so vzpostavili spletno stran, kjer je mogoče najti vsa do zdaj zbrana gradiva o tem in jo s komentarji tudi sooblikovati. V drugi polovici oktobra bodo organizirali delavnico s strokovnjaki, ki bodo predstavili projekt, nakazali možnosti ureditve urbanega potoka, predvsem pa bodo na njej prebivalci Nove vasi in Radvanja povedali, kakšen park si želijo. Da bodo njihova mnenja tudi upoštevana, so projektno pisarno na občini že obvestili, da bodo v postopkih aktivno sodelovali.

So pa udeleženci izrazili bojazen, da se bo ponovila Cesta zmage na Lentu. Občina zelo na hitro obuja iz obdobja EPK izbran projekt, ki se mu konec oktobra izteče gradbeno dovoljenje. Ker so prebivalci Nove vasi s tem le posredno prizadeti, pozivajo, da skupaj zahtevamo predstavitev in razgrnitev projekta ter da se mnenja in pripombe prebivalcev upoštevajo.

O svetlobnem onesnaževanju in zaostajanju Mestne občine Maribor pri izvajanju uredbe o tem pa bodo odprli razpravo na naslednjem zboru.