VABILO NA ZBORE


V torek drugi Mestni zbor

V torek, 7. marca., se bodo ob 18.00 udeleženci vseh zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) zbrali na drugem skupnem – mestnem zboru (MZ). Zbor bo v dvorani Vetrinjskega dvora, na njem pa bo tekla beseda o prometu v Mariboru, o skrbi za zelene površine in zasaditve in o soodločanju občanov pri porabi občinskega denarja, tako imenovanem participatornem proračunu (PP). Teme so bile izbrane na zborih SČS in SKS kot najbolj pereče za vse in bodo zanje v razpravi poskusili najti predloge za rešitve. Okvir za razpravo o prometu je pripravila mestna delovna skupina SČS in SKS za promet, ki je bila ustanovljena na osnovi potreb, ki so se pokazale na lanskem, prvem mestnem zboru. Tudi o premajhni skrbi za zelene površine, predvsem pri vzdrževanju dreves, ki jih je zato v mestu vse manj, nekateri zbori združujejo moči in skupaj opozarjajo na posledice takega ravnanja. Kako naprej, bodo dorekli na tokratnem MZ. Da je soodločanje občanov pri razporejanju občinskega denarja nujno, so zbori izrazili že s pobudo, da se o proračunu ponovno uvede javna razprava. Enotni pa so si bili na zborih tudi o tem, da želijo o delu proračuna, namenjenega investicijam, odločati sami, saj najbolje poznajo potrebe v svoji skupnosti. Ker se, kljub uspešno izvedenem pilotnem projektu v mestni četrti Radvanje,  pri širitvi PP še na ostale dele mesta, kar naprej zatika, bodo o tem spregovorili na mestnem zboru.

Bosta pa zaradi mestnega zbora odpadla v tem tednu redna zbora SČS Magdalena in Radvanje, v sredo pa zaradi drugih aktivnosti v prostorih mestne četrti Tabor še zbor SČS Tabor. Tako bo v sredo ob 18.00 le zbor SKS Kamnica, v četrtek pa zbor združenih SČS Center in Ivan Cankar.

Urnik:

  • Ponedeljek, 6. 3., 18.00 – redni sestanek Iniciative mestni zbor v Tkalki
  • Torek, 7. 3., 18.00 – 2. mestni zbor v dvorani Vetrinjskega doma
  • Sreda, 8. 3., 18.00 – zbor SČS Kamnica, Dom kulture Kamnica
  • Četrtek, 9. 3., 18.00 – zbor SČS Center in Ivan Cankar, Dom ustvarjalnosti mladih