Zbor SKS Kamnica, 8. 3. 2017


Za gibalno ovirane je obisk lokalnega zdravstvenega doma precejšen napor

Na tokratnem zboru SKS Kamnica je beseda najprej tekla o problematiki ceste v naselju Medič, ki ima slabo urejeno vsaj odtekanje vode. Ta se ob deževju steka po hribu mimo hiš. Prosta pot deževju je botrovala že vsaj dvema plazovoma. Nigrad je o tem bil že večkrat obveščen, a do zdaj še niso ukrepali na bolj konkreten način, kot pa da vedno znova za silo sanirajo cestišče z navoženim gramozom. Od kar je prej omenjena cesta delno asfaltirana, se je na njej povečal tudi promet, predvsem tovornjakov, ki prevažajo les. Cesta je na več mestih že povsem prebita in se tudi poseda. Poškodb nihče ne sanira.

Velik problem je tudi dostop do zdravnikov v Kamnici, saj je blizu vhoda v stavbo kulturnega doma, kjer se nahaja vsa lokalna zdravstvena oskrba, težko parkirati in dostop predvsem za nepokretne osebe je zelo otežen. Udeleženci so se odločili, da na to opozorijo krajevno skupnost, preverijo, kaj so na krajevni skupnosti že naredili glede tega.