Zbor SKS Pekre, 7. 3. 2018


Spet vroče zaradi avtobusa številka 18

Sicer je k vročini na zadnjem zboru SKS Pekre svoje dodal tudi termostat, ki je bil v prostoru za časa zbora nastavljen na poletnih 25 stopinj Celzija, a tudi ob nižjih temperaturah bi bilo ozračje med številnimi udeleženimi enako vroče. Zaradi avtobusa.

Od časa spremembe trase avtobusa, za katero so udeleženi na zboru še vedno prepričani, da ni izhajala iz želje prebivalcev, kot je pobudnica to predstavila na seji mestnega sveta, je upor krajanov očitno spodbudil le to, da je bil spremenjen vozni red. V času od lanske jeseni že trikrat, pravijo.

Več krajanov je na podlagi osebne izkušnje razočaranih nad komunikacijo pristojnega urada. Nazadnje so zaradi domnevno ponesrečene komunikacije Urada za komunalo, promet in prostor krajani izgubili priložnost, da se na skupnem sestanku srečajo s predstavniki omenjenega urada in Marproma ter se seznanijo še z izsledki študije, pripravljene s strani Gradbene fakultete, iz katere izhajajo spoznani razlogi za spremembo trase avtobusne linije št. 18. Nesporazum želijo na Uradu popraviti tako, da se bo, če na to pristane tudi Krajevna skupnost Pekre kot izvorna pobudnica sestanka, sestanek še enkrat organiziral. V ta namen so udeleženi na zboru tokrat sestavili skupino delegatov, ki se bodo sestanka udeležili.

Sprememba trase avtobusne linije je odprla tudi dodatne probleme s hrupom in izpuhi za živeče ob izravnalnih avtobusnih postajah, kjer avtobusi s prižganimi motorji na postaji čakajo tudi do 15 minut. Med tem, ko je bila problematika pisno že predstavljena pristojnemu uradu, je tudi to tema za pričakovani skupni sestanek. Kakšna pa je s strani udeleženih predlagana rešitev za traso? Me tem, ko so pred dvema mesecema na zboru SKS Pekre že podali kompromisno rešitev v obliki izmenične vožnje avtobusa po stari in novi trasi (pod pobudo se je podpisal tudi zbor SČS Radvanje), pa sedaj, ko sprememb še vedno ni na vidiku, tudi v komunikaciji s krajani ne, velike pripravljenosti na kompromise ni več. Mukoma je bil sprejet sklep, da zahteva po vnovični vzpostavitvi stare trase osemnajstice ni edina možnost, ki jo krajani na zboru zastopajo. Tej zahtevi ob bok krajani kljub vsemu dodajajo pripravljenost, da preučijo smotrne predloge za alternativno rešitev, če jih bodo s strani pristojnih tudi prejeli.

Koliko se v našem mestu upoštevajo odločbe inšpekcijskih služb, pa bo zbor SKS Pekre povprašal na Inšpekcijo RS za kolje in prostor. To je že predlani izdalo odločbo, da se v kareju Bezjakova, Ipavčeva, Ul. Jelenčevih in Lackova, kjer je pred desetletjem nastal nasip in se načrtuje pozidava nasipa z bivanjsko infrastrukturo, odstrani več kot 1000 kubikov zemljine, ki je bila prekomerno navožena na to področje. Odločba ni bila uresničena, kljub podaljšanemu roku inšpektorja ne. V tem času pa je bil za to področje (in širše) spremenjen prostorski načrt, ki zdaj investitorjem sicer nalaga dodatne naloge, preden lahko ti pridobijo gradbeno dovoljenje. A na vprašanje, ali karkoli od sprejetega dejansko zahteva tudi uresničitev že pred tem izdane odločbe inšpektorja, udeleženi ne najdejo odgovora. Tudi ne na vprašanje, ali bodo dodatne zahteve za investitorje, zapisane v spremembi prostorskega načrta, upoštevane pri nadaljnji izdaji gradbenih dovoljenj.