SSVUJD: OPOZORILO MESTNEMU SVETU V ZVEZI S PITNO IN ODPADNO VODO

Pred minulo sejo mestnega sveta, na kateri so med trideseterico točk dnevnega reda obravnavali tudi vsebine, ki se tičejo cen pitne vode ter cen odvajanja odpadne vode, se je na oboje prej omenjeno, odzval Samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin – SSVUJD. Do sporočil mestnim svetnicam in svetnikom lahko dostopite na spodnjih povezavah:

PS: na opozorila se je odzval le en mestni svetnik, na seji mestnega sveta polemiziral ni nihče.