Zbor SČS Koroška vrata 13.3.2014


Kako aktivirati še več sokrajanov

Dne 13.3.2014 je potekal 18. zbor samoorganiziranih krajanov. Pogovor in izmenjava mnenj je potekalo o temi možne ureditve stoječega prometa na Gosposvetski cesti. Krajanom je bila podana  informacija o izvedbi tiskovne konference delovne skupine za komunalo in o bistvenih ugotovitvah, ki so o bile predstavljene javnosti. Podana je bila tudi obširna predstavitev programa za podporo razvijanju neposredne demokracije pod nazivom »Norvežan«, krajani pa so izrazili interes za udeležbo na delavnicah, ki se bodo izvajale v okviru tega programa.

Udeleženci  so zavzeto razpravljali o možnih pristopih  za povečanje zainteresiranosti sokrajanov za sodelovanje v SČS in podali kar nekaj koristnih predlogov, ki jih bodo uporabili v prihodnosti.

Naslednji zbor se ima zgoditi v četrtek, 27. 3. 2014.