Zbor SČS Tabor, 28.5.2014


TABORČANI ZAČENJAJO SAMI REŠEVATI LOKALNE TEŽAVE

Na prvem zboru SČS Tabor se je zbralo okoli 60 ljudi. Zbor je bil namenjen predvsem medsebojnemu spoznavanju, kot tudi spoznavanju problematike prebivalcev mestne četrti Tabor. Izkazalo se je, da imajo občani, ki živijo na Taboru, največ težav s prometom - veliko cest je poškodovanih, na nekaterih odsekih ni primerne omejitve hitrosti, hrup, ki ga povzroča promet, pa je na nekaterih ulicah neznosen. Ena od udeleženk ga je celo primerjala s tanki na fronti!
Pogovarjali smo se tudi o  legitimnosti in legalnosti parlamentarnih volitev v poletnih mesecih, okli protestnega pisma pa se je oblikovala tudi prva delovna skupina. Težave prebivalcem povzročajo tudi visoke cene komunalnih storitev, nizki preleti letal, neurejeni parki. Podanih je bilo že nekaj predlogov za rešitev vseh teh težav.
Še več pa jih bo podanih na naslednjem zboru, ki bo 12. junija ob 18.00, v prostorih MČ Tabor.