Zbor SČS Magdalena, 12.3.2015


Prebivalci bodo pozorno spremljali dogajanja glede kogeneracije

Za zboru SČS Magdalena smo najprej obranavali eno izmed perečih tem četrti, in sicer načrte kogeneracije na Studencih. Energetika d.o.o. je poslala odgovor na naša vprašanja in komentarje, za kar se jim bomo zahvalili, a kaj, ko v njem ni odgovorov na naša vprašnja in komentarje. Medtem pristojne službe MOM ne bodo več hodile med občane - kar je bila dobra praksa, ki smo jo hoteli uveljaviti - temveč bomo morali seveda med njihovim službenim časom hoditi občani in občanke k njim. Zbor bo pozorno spremljal vse dogodke, povezane z načrtovano kogeneracijo na Studencih.

Boljše novice imamo o naši delovni akciji odpiranja prostora zapuščenega gradbišča v Magdaleni, kjer bomo skupaj z okolišnjimi prebivalci izvedli delovno čistilno akcijo v tednu Dneva Zemlje, 22. 4. 2015. Najprej bo potekalo zbiranje materiala in orodja, nato pa skupaj na zrak! Delovna skupina za komunalo je še naprej zelo dejavna in ponos našega zbora. Pobude glede ureditev na Kalvariji in v njeni okolici pa bo udeleženec Delovne skupine za okolje predstavil kar na naslednjem zboru SČS Koroška vrata. Ena izmed osrednjih točk zbora je ponovno bil predlagan Akt o ustanovitvi Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin - SSVUJD, ki smo se ga lotili z vso prizadevnostjo in angažmajem. Kot doslej, pravzaprav, vendar smo tokrat prišli pripravljeni. Dosegli smo konsenz glede sprememb, ki jasno izražajo osnovna načela in principe vsega našega delovanja. Za konec smo podprli še prizadevanja Delovne skupine za ureditev mestnega jedra iz SČS Center in Ivan Cankar, za umestitev Umetnostne galerija Maribor v stavbo bivšega SDK.

Naslednji zbor bo v četrtek, 26. 03. 2015 ob 18.uri, v prostorih Infopeke.