Vabljeni na zbore!


Veseli december - teden 2: Radvanje, Magdalena, Tabor,
Kamnica, Koroška vrata ter Center in Ivan Cankar

Na predzadnjem zboru v letošnjem letu se bodo ta teden srečali v naslednjih skupnostih mariborske občine:

  • SČS Radvanje >> torek, 13. 12., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 13. 12., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 14. 12., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Tabor >> sreda, 14. 12., ob 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 15. 12., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Koroška vrata >> četrtek, 15. 12., ob 18.00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Tokrat bodo udeleženci med drugim obravnavali poziv, za katerega je osnutek pripravil zbor SČS CIC in bi ga naj z dopolnitvami ostalih zborov poslali odločevalcem. Gre za to, da udeleženci na zborih vse pogosteje opozarjajo, da se jim s preurejanjem prostora, prometa, spreminjanjem dejavnosti in delovnih časov, slabša bivanjsko okolje. O spremembah niso niti obveščeni, kaj šele, da bi jih kdo povprašal za mnenje. Obveščanje »na krajevno običajen način« marsikoga ne doseže in zato so prizadeti, ki bi morali pri spremembah sodelovati, velikokrat le postavljeni pred izvršena dejstva. To pa je v nasprotju s predpisi, ki prepovedujejo posege v okolju, ki bi poslabšali bivanjski standard ljudi v tem okolju. Resnici na ljubo pa je treba dodati, da bi z večjo zavzetostjo, sodelovanjem in medsebojnim obveščanjem prebivalke in prebivalci v prenekaterem postopku, ki jih zadeva, že lahko sodelovali. Po navadi se aktivirajo šele potem, ko so posledice sprememb že tu, pred tem pa čakajo, da bo to namesto njih opravil nekdo drug. Na zborih SČS in SKS so se udeleženke in udeleženci že navadili, da svojih problemov ne morejo kar prestaviti na druga ramena. Po načelu direktne akcije mora namreč vsakdo, ki problem iznese, tudi sodelovati pri reševanju le tega.