Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 29.11.2014


Vse več zanimanja za izložbe na Gosposki

Na združenem 32. zboru SČS Center in 23. zboru SČS Ivan Cankar smo govorili o še vedno aktualni temi neurejenosti Treh ribnikov in Piramide. Pri časniku Večer se zavedajo pomembnosti omenjene problematike in bodo o njej poročali tudi v bodoče. Udeleženci so se v nadaljevanju dotaknili nevarnosti sevanja bazne postaje na Piramidi. Naredili bodo osnutek, ki se bo poslal inšpekciji za okolje.
Članica dečlovne skupine za oživitev mestnega jedra je poročala o vse večjem zanimanju glede urejanja zapuščenih mestnih izložb. Tudi Mariborska knjižnica bo lahko za svojih jubilejnih 65 let popestrila in uredila izložbo z novoletnim pridihom.
Govorili smo tudi o problematiki odkupovanja funkcionalnih zemljišč in parkirišč ter o možnostih njihovega brezplačnega prepisa na etažne lastnike, če se stanovalci za to odločijo.
Udeleženci in udeleženke zbora se bodo še bolj angažirali k temu, da čim bolj širijo informacije o zborih med prebivalkami in prebivalci njihovih četrti ter prispevajo k hitrejšemu in uspešnejšemu razreševanju lokalnih problemov.