Zbor SČS Tabor, 8.10.2014


O prometu in okolju

Na minulem zboru SČS Tabor so se udeleženci odločili, da bodo odprli širšo razpravo o Cesti Proletarskih brigad. Odziv je bil sicer nekoliko nižji od pričakovanega, vendar pa se je zbora udeležil tudi moški, ki že od leta 2008 s svojo civilno iniciativo deluje na področju urejanja cestne problematike, odškodnin in podobno. Na zboru je bilo sklenjeno, da obe iniciativi združita moči in s skupnim pritiskom dosežeta izgradnjo južnega dela zahodne obvoznice, ki bi razbremenila prebivalce vsaj štirih četrti.

Poleg prometa so bili na zboru predstavljeni izsledki DS za komunalo, dokument z ugotovitvami in predlogi pa je bil poslan tudi udeležencem zbora. Velik polet pa je zboru dala tudi angažiranost skupine za drevesa, ki po izčrpnem poročilu o trenutnem stanju pripravlja sestanek z mestno arboristko, za katerega upajo, da bo pomagal ozeleniti mestno četrt.