Vabilo


Predstavitev participatornega proračuna

Petek, 5.9.2014, ob 18. uri v prostorih MSC INFOPEKA, Ob železnici 16 (Kulturni center Pekarna), 2000 Maribor

"Participatorni proračun" je pojem, ki je mnogim v Sloveniji še neznan. Pa vendar se besedna zveza vse več pojavlja v medijih, političnih debatah in vsakodnevnem pogovoru. Bolj seznanjeni vedo, da je participatorni proračun mehanizem, s katerim bi se uvedlo soodločanje prebivalcev pri upravljanju z javnim denarjem. Le malo pa je tistih, ki točno vedo, kako deluje participatorni proračun, od kod prihaja in kakšne so posledice uveljavitve le tega.

V predstavitvi bo predavatelj seznanil udeležence s teoretsko podlago participatornega proračuna, z zgodovino pričetka tega mehanizma v Braziliji in potek seljenja mehanizma v Evropo. Predstavljene bodo različne pojavne oblike participatornega proračuna s poudarkom na obliki, ki je bila s strani pobude Odločaj o mestu predlagana za uvedbo v Mestni občini Maribor. Razloženo bo, kako bi občani lahko uporabljali možnosti, ki jih ponuja participatorni proračun. Orisane bodo naloge, ki  jih bo opravljala občinska uprava. Predstavljeni bodo primeri iz tujine, ki bodo prikazali najverjetnejše učinke na mesto Maribor.

Vljudno vabljene in vabljeni!