Zbor SKS Kamnica, 20. 4. 2016


Infrastruktura okoliških krajev

Na zboru SKS Kamnica smo se ponovno ukvarjali z osnovno infrastrukturo, ki v krajih v okolici Maribora ni samoumevna zadeva. V komunikaciji z Medobčinskim uradom za varovanje okolja in ohranjanje narave počasi prihajamo do informacij, kje v Kamnici so načrtovana kanalizacija, območja skupnih sistemov in individualne čistilne naprave. Slednje bodo morali prebivalci zgraditi sami in si želijo po vzoru občine Radlje ob Dravi izdelati ekološke čistilne naprave. Od tam smo že dobili povabilo za obisk in ogled izvedbe. Težav z vodovodom tokrat nismo rešili, se je pa v času od prejšnjega zbora tudi z angažmajem prebivalcev izboljšala prevoznost ceste z Mediča. Težave na tem obvozu pa se pojavljajo še v sosednji KS Bresternica, zato bomo stopili v komunikacijo za ureditev nevarnosti na cesti.

Naslednji zbor bo 4. maja 2016 ob 18.uri v Domu kulture Kamnica.