Poročilo o delu Mestne delovna skupina za komunalo


Molk občine otežuje delo

Mestna Delovna skupina za komunalo, ki jo, spomnimo, sestavljajo predstavniki vseh samoorganiziranih četrtnih skupnosti v mestu, se je spet sestala in nadaljuje z delom.

Delovna skupina ugotavlja, da na gradivo, ki je bilo županu Andreju Fištravcu posredovano konec maja, še ni bilo odziva. Tudi odprto pismo, objavljeno v Večeru 20. avgusta, ostaja brez Fištravčevega odgovora, ki ni reagiral niti na ponoven poziv k odgovoru, objavljenem v rubriki Pisma bralcev, 19. 9. 2014.

V delovni skupini so dobrodušno menili, da so bile ovire za odgovor lahko  tudi težave z "nelegitimnim" mestnim svetom, počitnice, priprave na volitve in volilna bitka sama. Ker zdaj teh ovir ni več in je Andrej Fištravec trdno v sedlu, so ga z odprtim pismom k odgovorom pozvali še enkrat. Pričakujejo, da se bo končno opredelil do predlogov iz posredovanega mu gradiva. Še posebej pa pričakujemo, da bo mestnemu svetu v sprejem posredoval predlog Odloka za imenovanje Sveta za varovanje pravic potrošnikov javnih dobrin.

Delovna skupina bo delo nadaljevala s pripravo analize o organiziranosti, lastniški in kapitalski strukturi javnih podjetij. Lotila pa se bo posebej skrbno razvojne vizije komunalne sfere v občini in javnih podjetij, ki delujejo v njej.