ZBOR SČS RADVANJE, 4. 12. 2018


KRITIČNO DO PROSTORSKEGA UREJANJA

Na tokratnem zboru SČS Radvanje so zboristi najprej govorili o delavnicah Skupaj za skupno, na katerih je pred lokalnimi volitvami nastalo 66 zahtev ljudstva za skupno dobro. Zboristi menijo, da končni dokument, ki je nastal iz teh srečanj, ne sme iti v nič, ampak se morajo aktivnosti nadaljevati. Z zahtevami je treba soočiti novo občinsko oblast. Radvanjčani zato pozivajo udeležence preostalih samoorganiziranih zborov, da izberejo predstavnika, za sestanek z županom. Prav tako se bodo z občinsko upravo dogovorili za sestanek, najverjetneje enkrat v drugi polovici januarja.

Udeleženci so se pogovarjali tudi o urabnistični problematiki Radvanja. Osnovna ideja o razvoju Radvanja še zmeraj temelji na dokumentu iz leta 1986, v vmesnih letih pa so temu dodajali razne dopolnitve in popravke. Predvsem so ga natančneje definirali z OPPN-ji. Podroben načrt je bil izdelan za območje pod Pohorjem, a je še vedno vezan na univerzijado, ki je ne bo. Udeleženci zato pričakujejo, da bo prišlo do številnih pobud za spremembe prostorskih aktov. Bojijo se, da bi občinska oblast ponovno spregledala in preslišala lastne občane, saj se je v preteklih letih izkazalo, da je občina dajala prednost interesom kapitala pred interesom skupnosti in kakovosti življenja. Takšno početje bodo skušali presekati.

Ena od udeleženk je podala še idejo po ustanovitvi kulturno-umetniškega društva Radvanje, ki bi se moralo povezati s turističnim društvom.

Udeleženke in udeleženci so se še odločili, da bo prihodnji zbor potekal v bolj sproščenem vzdušju, s kratkim kulturnim programom ter jedačo in pijačo, ki jo bodo s seboj prinesli udeleženke in udeleženci.