Javno pismo >> pdf verzija
Odziv javnosti >> Večer


ŽUPANOV MRK

Župan, dober dan!

Pišemo vam iz več razlogov, zato dovolite, da vam predstavimo gibalo napisanega. Vaša neodzivnost je presegla vse meje! Z objavljenim osnutkom koalicijske pogodbe, pod tč. 15 napovedujete sodelovanje z našo iniciativo. Sedaj, ko smo nevede postali del koalicijske pogodbe, pa nas zanima, ali lahko računamo na vzpostavitev komunikacije z županskim kabinetom, saj bo za izdelavo modela participatornega proračuna potreben dialog.

Kronologija:

  • Sami smo vam poslali prošnjo za določitev termina za sestanek o pobudi za uvedbo participatornega proračuna že 11. oktobra, odgovora nismo prejeli. Večkrat smo tudi klicali v kabinet, vendar smo vsakič dobili odgovor, da še nimate časa.
  • Mestni delovni skupini za komunalo ste obljubili, da se boste z sestali z njihovimi predstavniki. Mesta delovna skupina za komunalo vam je 28. 5. 2014 poslala gradivo o stanju na področju komunale in delovanju javnih podjetij. Na poslano se niste odzvali, zato so v začetku avgusta 2014 in začetku novembra 2014 v časopisu Večer, v rubriki Pisma bralcev, na vas naslovili pismi z namenom, da vas spodbudijo k dialogu. Zadnje pismo vam je delovna skupina poslala 23. 11. 2014. Tudi na to pismo se niste odzvali. Obljube niste izpolnili.

Izhajamo iz zapisanega in:

  1. zahtevamo, da določite in javno objavite termin za sestanek z delovno skupino za komunalo,
  2. zahtevamo, da določite in javno objavite termin za sestanek za izdelavo modela participatornega proračuna.
  3. Prav tako zahtevamo, da javnosti predstavite člane vašega kabineta z obrazložitvijo njihovih zadolžitev in odgovornosti, da jih bomo lažje in natančneje naslavljali.

Tokrat vas naslavljamo s pismom, ki ga bomo posredovali tudi medijem z namenom, da obvestimo javnost o vaši izgubi posluha za someščane. Pozivamo vas, da na zahteve odgovorite in/ali jim ugodite do 19. 1. 2015, na dan ko mineva tretji mesec vašega prvega rednega mandata, kot župan MOM. V primeru, da se na zahteve ne boste odzvali, bomo primorani odziv izzvati drugače.

V upanju, da obstaja življenje po volitvah, pričakujemo vaš odgovor,

 

Iniciativa mestni zbor

Posredovano še:
- Medijem
- Zainteresirani javnosti