Zbor SČS Pobrežje, 17.6.2015


Nova prijateljstva, novi boji in nove rešitve

Zadnji zbor SČS Pobrežje pred poletjem je pokazal, kako lahko posamezniki, ki se srečujejo dobro leto, skupaj lotevajo reševanja problemov, drug z drugim delijo skrbi in veselje glede življenja v ožji in širši skupnosti, vzpostavijo pristne in srčne odnose.

Kar s težkim srcem so se vsi vpeti v izvedbo zborov ob koncu tega, ki je bil kljub zaključku "sezone" precej delovno obarvan, ločili.  So se pa medtem odločili, da bodo še ta mesec na Urad za komunalo, promet in prostor MOM naslovili dopis, v katerem jim bodo sporočili, da Nigrad premalo pogosto ureja javne travne površine na Pobrežju. Na Nigradu so namreč izvedeli, da je to občinsko podjetje še pred leti dobivalo finance za osem košenj letno, sedaj le za pet košenj. Posledica tega je, da bodisi  nekatere travnate površine izgledajo zapuščeno, bodisi, da prebivalci četrti kar sami poskrbijo za košnjo. Prav tako so se udeleženci odločili, da se bodo prvi jesenski zbori ponovno dotaknili najbolj akutne problematike na Pobrežju- prometa. Na DARS bodo naslovili dopis o neprimerno označenem odseku hitre ceste na Pobrežju in na enega izmed jesenskih zborov povabili direktorja DARSA ter ga še na tak način soočili s problemi, ki jih povzroča vinjetni režim na hitri cesti skozi Maribor.

Nova prijateljstva, nove boje in nove rešitve bo SČS Pobrežje ponovno iskala v začetku septembra. Pridružite se nam tudi vi!