Tudi ta teden vabljeni na zbore v vaši skupnosti:
Mladi, pozor! Trenutno stanje ni normalno stanje
 
O tem, kaj so na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) govorili in kaj sklenili v preteklem tednu lahko po novem zveste v četrtkovi prilogi Večera, v Štajercu. O čem pa bo govora na zborih v tem tednu, lahko predlagate tudi sami, če se boste katerega od zborov udeležili. Tukaj je urnik: 
  • zbor SČS Radvanje >> torek, 30. 1., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • zbor SČS Magdalena >> torek, 30. 1., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 31. 1., ob 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SKS Kamnica >> sreda, 31. 1., ob 18:00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • zbor SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 1. 2., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
Vsi zbori kot vedno tudi tokrat začenjajo ob 18.00 in na vseh so si že zastavljali vprašanje, zakaj se jim ne pridruži več mladih, pred katere sistem postavlja največ ovir. Živijo s problemi, ki jih starejše generacije niso poznale in jih težko naslavljajo, še težje pa brez sodelovanja mladih rešujejo. Vsaj pogled in razmišljanja mladih o realnosti, ki jo živijo, pa njihove ideje za pozitivne spremembe v družbi, bi dale zborom novo dimenzijo. Je pa težko najti način, kako mlade prepričati, da je za spremembe njihov angažma nujen. Raste namreč generacija, ki stvari vedno bolj sprejema take kot so, kot "novo normalnost" - brez razmišljanja, da bi lahko bile tudi drugačne ali da bi jih celo sami lahko spreminjali. Že rojeni so v ta sistem in nimajo izkušenj, ki bi jih prepričale, da se je smiselno upreti, da se da kaj spremeniti. 
 
Ponovno poudarjamo, da se zborom SČKS lahko pridruži vsakdo, ne glede na starost, spol, raso, narodnost, versko ali politično usmeritev in pripadnost katerikoli drugi družbeni skupini. Da so to v MO Maribor pravzaprav edini odprti prostori, kjer lahko vsakdo pove svoje mnenje, izpostavi ali opozori na problem, izmenja z drugimi mnenja in izkušnje in skupaj z njimi išče tudi najboljše rešitve in načine, kako se problema lotiti. Naj vas vsaj radovednost prižene na enega od njih, dobrodošli pa ste tudi na rednih sestankih aktivistov in moderatorjev zborov Iniciative mestni zbor (IMZ) v MISC Infopeka, Ob železnici 16, prav vsak ponedeljek ob 18.00.