Zbor prebivalcev SČS Radvanje, 4. 2. 2014


Uporaba prostora in prometni tokovi so naša prioriteta

Na že desetem zboriu prebivalcev SČS Radvanje so se izkristalizirali glavni problemi in sicer:
- prostorsko načrtovanje in zloraba prostora,
- zastoj v izgradnji novih prometnic in vzdrževanje obstoječih,
- še vedno nerealizirano odprtje zdravstvene ambulante,
- energetska obnova OŠ Ludvika Pliberška in odstranitev daljnovodnega stebra z dvorišča šole.

Uporaba prostora in prometni tokovi so naša prioriteta zato smo ustanovili delovno skupino, ki bo pripravila ustrezne podlage za razpravo in za pritisk na odgovorne v občini in državi.

Še vedno čakamo na župana, da določi termin srečanja z našo delegacijo. Na tem srečanju bomo odprli celotno fronto radvanjskih problemov. Prav tako smo vključeni z našim predstavnikom v delovno skupino za komunalo, ki se je oblikovala na ravni zborov.  

Nadaljujemo v torek, 18. februarja.