Zbor SČS Pobrežje, 14. 10. 2015


Maribor, mesto konfinov in ležečih policajev

Tudi na tokratnem zboru SČS Pobrežje je razprava večinoma tekla o prometnih zagatah, ki jim v tej četrti ni videti konca. Pozornost so namenili predvsem Puchovi cesti, ki je dve od najstarejših pobreških ulic presekala na pol, prometni režim na njej pa prebivalcem povzroča sive lase. V Vrazovo in iz nje je namreč možno zavijati le desno, zaradi česar se morajo vozniki voziti do enega ali drugega krožišča na njej, da pridejo tja, kamor so namenjeni, ne da bi storili prekršek. Tudi prehod za pešce je postavljen na mestu, kjer nadaljevanje poti ovira ograja, v križišču pa ga ni. Ker so prepričani, da preureditev, ki bi omogočala zavijanje v levo in vožnjo naravnost, ne bi zmanjšala prometne varnosti, so na upravljavca naslovili dopis s predlaganimi rešitvami.

Ob tem pa so ugotavljali še, da večina problemov izhaja in nastaja predvsem zaradi slabe kulture voznikov. Na mestih, kjer bi morali zagotoviti varnost tudi drugim udeležencem v prometu, postavljamo ovire in nanje opozarjamo voznike, da slučajno ne poškodujejo svojega vozila, namesto, da bi opozarjali na otroke, pešce in kolesarje v prometu. Maribor tako postaja mesto konfinov in ležečih policajev, kot se je slikovito izrazil udeleženec, na kulturi voznikov pa ne storimo nič.

Da vse le ni tako slabo in da bi bilo kdaj treba izreči tudi kakšno pohvalo, so se še strinjali. Morda za vzorno urejen del Čufarjeve in okolice pokopališča, kjer pa še vedno motijo stojnice, postavljene na pločnik, s čimer onemogočajo prehod materam z vozički in invalidom, nemalokrat tudi pešcem.